Debaty w Strasbourgu, czyli lutowa sesja plenarna w PE

Debaty w Strasbourgu, czyli lutowa sesja plenarna w PE

            11-14 lutego odbędzie się druga w tym roku sesja plenarna w Strasbourgu. Po wznowieniu obrad, nadchodzącą sesję europosłowie rozpoczną od sprawozdania nt. programu na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw oraz statystyki europejskiej. Jednak poniedziałkową agendę w dużej części zdominują kwestie związane z rybołówstwem, a jednym z jej ważniejszych momentów będzie debata na temat: „Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024)”.

Wtorkowe przedpołudnie zdominuje wspólna debata nt. umowy o partnerstwie między UE a Singapurem. Natomiast po południu, po serii głosowań europosłowie pochylą się nad tematem sytuacji w Syrii oraz odbędzie się debata z premierem Włoch Giuseppe Contem na temat przyszłości Europy.

W trakcie środowego plenum, europosłowie zagłosują nad rozporządzeniem ustanawiającym wspólne przepisy do siedmiu funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz. Rozporządzenie to ustanawia wspólne zasady zarządzania powyższymi funduszami w nowym okresie finansowania 2021-2027.

W czwartek, 14 lutego Parlament Europejski będzie debatował m.in. na temat: zwiększenie konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE.

Transmisje z obrad sesji plenarnej, jak i wszystkie dokumenty podlegające obradom można śledzić na oficjalnej stronie Parlamentu Europejskiego w zakładce :

Posiedzenia plenarne

<< Wstecz