Debata o trudnym budżecie na 2015 rok

Debata o trudnym budżecie na 2015 rok

Jan Olbrycht, członek Komisji ds. Budżetu, wystąpił podczas debaty na sesji plenarnej w Strasburgu dotyczącej wytycznych dla budżetu Unii na kolejny rok. Poseł, odnosząc się do specyfiki planowania budżetu dla polityki spójności, podkreślił, że 2015 jest ostatnim rokiem, w którym można rozliczyć projekty realizowane w ramach polityki spójności z lat 2007-2013. „W związku z tym można spodziewać się dużego napływu żądania zwrotów kosztów z krajów członkowskich. 2015 rok będzie wiec rokiem wzmożonych zobowiązań co do płatności”.

Janusz Lewandowski, Komisarz europejski ds. budżetu i programowania finansowego, apelował o rozsądny budżet na 2015 oraz świadome i elastyczne działanie podczas jego uchwalania. Przyszłoroczny budżet może być początkiem wyjścia z kryzysu pod warunkiem przeznaczenia większej ilości pieniędzy na B+R. Eurodeputowani podkreślali przede wszystkim potrzebę potraktowania tego tematu racjonalnie, gdyż Unię Europejską czekać będzie coraz więcej wyzwań – problematyczna jest kwestia bezrobocia młodych ludzi, małe i średnie przedsiębiorstwa przeżywają na rynku bardzo krótko, a gospodarce niezbędne są innowacje. Zdaniem posłów, należy też poszukać rozwiązań dla osób w wieku 50+, które będą musiały być aktywne na trudnym rynku pracy jeszcze przez prawie dwie dekady.

Podczas wątku dotyczącego projektów finansowanych w ramach polityki regionalnej poseł Olbrycht apelował o lepsze podejście w tworzeniu prognoz, podkreślając poprawę środowiska dla wykorzystania funduszy – „Prognozy, które są przedstawiane na podstawie danych dostarczanych przez państwa członkowskie, są bardzo często budowane na założeniu nieefektywności działania, czyli zakładamy, że nie uda się zrealizować planów poszczególnych krajów. To jest błędne myślenie”.  Zdaniem eurodeputowanego efektywność wykorzystania środków rośnie i właśnie to powinno być podstawą do tworzenia lepiej dopasowanych szacunków w przyszłości.

<< Wstecz