Czerwcowa sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

Czerwcowa sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

Dzisiaj po południu rozpoczyna się kolejna sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Podczas popołudniowej debaty na temat polityki spójności aktywny udział weźmie Jan Olbrycht. Posłowie odniosą się do dwóch sprawozdań Parlamentu Europejskiego na temat elementów składowych europejskiej polityki spójności na okres po roku 2020 oraz na temat zwiększenia zaangażowania partnerów i widoczności wyników europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Obydwoma aspektami z budżetowego punktu widzenia zajmował się jako opiniodawca Jan Olbrycht. Ponadto posłowie zatwierdzą zmiany rozporządzenia ustanawiającego ogólne przepisy dla polityki spójności w obecnym okresie programowania, które umożliwią wyższe dofinansowanie projektów wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odpowiedzi na klęski żywiołowe. Poseł Olbrycht zajmował się zmianą rozporządzenia z ramienia Grupy EPL jako tzw. kontrsprawozdawca.

We wtorek z kolei eurodeputowani będą dyskutować na temat etykietowania efektywności energetycznej oraz ustanowienia działania Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033. Odbędzie się ponadto uroczystość z okazji trzydziestolecia programu Erasmus.

Poranne debaty w środę skupią się na oświadczeniu Komisji Europejskiej i Rady w sprawie przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 22–23 czerwca oraz decyzji prezydenta Donalda Trumpa o odstąpieniu USA od porozumienia paryskiego w ramach COP 21 w sprawie zmiany klimatu. Podczas  uroczystego posiedzenia wystąpi Alassane Ouattara, prezydent Wybrzeża Kości Słoniowej.

Sesja plenarna zakończy się czwartkowymi debatą m. in. na temat transgranicznego łączenia i podziału spółek oraz nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa oraz głosowaniami.

Zdjecie:© European Union 2015 – sourceEP Michel CHRISTEN.jpg

<< Wstecz