Budżet UE na przyszły rok zatwierdzony

Budżet UE na przyszły rok zatwierdzony

W czwartek 30 listopada posłowie przegłosowali budżet Unii Europejskiej na 2018 rok, będący efektem negocjacji pomiędzy Parlamentem, Radą UE i Komisją. Całkowita suma budżetu wynosi 160 mld euro w środkach na zobowiązania i 144 mld euro w środkach na płatności.

Największa część budżetu przeznaczona będzie jak zwykle na rolnictwo i politykę regionalną w kwotach odpowiednio 59 mld euro o 55,5 mld euro. W wyniku negocjacji europarlamentarzyści zapewnili większe wsparcie dla młodych ludzi na rynku pracy i dodatkowe środki na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Udało się również pozyskać nowe środki na finansowanie programu Erasmus+, oraz na projekty badawcze ujęte w ramach Horyzontu 2020. Parlament wynegocjował także dodatkowe wsparcie dla młodych rolników oraz tych, stosujących na swoich uprawach i na pastwiskach, metody korzystne dla środowiska i klimatu. Zwiększone nakłady zostaną również przeznaczone na agencje unijne, które starają się sprostać wyzwaniom związanym z kryzysem migracyjnym. Finansowemu wzmocnieniu uległ także budżet Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, w szczególności na działania powiązane z południowymi i wschodnimi sąsiadami UE. W ramach politycznego sygnału cięciom zostały natomiast poddane fundusze przedakcesyjne przeznaczone dla Turcji.

 

<< Wstecz