Artykuł Jana Olbrychta w The Parliament Magazine

Artykuł Jana Olbrychta w The Parliament Magazine

W najnowszym wydaniu magazynu The Parliament Magazine ukazał się artykuł autorstwa posła Jana Olbrychta. Tekst dotyczy w głównej mierze zagadnienia „smart cities”, które pojawia się najczęściej w kontekście energooszczędności.

Miasto jako centrum innowacji może być rozumiane na dwa sposoby. Po pierwsze, miasto innowacyjne to takie, które potrafi zarządzać sprawami miejskimi w sposób innowacyjny z wykorzystaniem nowych technologii. […] W tym przypadku smart city jest równoznaczne z pojęciem „smart władza/administracja. Po drugie miasto innowacyjne to takie, na terenie którego lokują się ośrodki badawcze i rozwojowe, uniwersytety. […] Takie miasta stają się biegunami rozwojowymi i mają większy potencjał wzrostowy.

Poseł zwrócił również uwagę na pojęcie regionu, który jeżeli chce nosić miano regionu innowacyjnego powinien wspierać działania podejmowane w miastach, które stają się ośrodkami innowacyjnymi.

Zapraszamy do lektury: CZYTAJ

<< Wstecz