400 map Unii Europejskiej dla śląskich szkół

400 map Unii Europejskiej dla śląskich szkół

Oprócz pracy parlamentarnej skoncentrowanej na polityce regionalnej UE poseł Olbrycht na co dzień prowadzi również systematyczną działalność edukacyjną i popularyzatorską. W jej ramach uczestniczy i organizuje liczne konferencje, spotkania i wykłady. W okresie przedświątecznym poseł postanowił natomiast wyposażyć wszystkie licea i technika na Śląsku w aktualne mapy Unii.

Mapy przedstawiają Unię Europejską po jej ostatnim rozszerzeniu 1 stycznia 2007 składającą się z 27 państw członkowskich (wraz z terytoriami zamorskimi). Ich przekazywanie jeszcze trwa. Ich łączna ilość wyniesie ok. 400 egzemplarzy. „Mam nadzieję, że tego typu pomoc edukacyjna przysłuży się uczniom w Państwa szkole, a być może zachęci do pogłębiania wiedzy na temat instytucji oraz funkcjonowania Unii Europejskiej” – napisał w liście do szkół poseł Olbrycht. Mapę polityczną UE można wykorzystać m.in. na lekcjach geografii, czy wiedzy o społeczeństwie.

„Moja praca w Brukseli i Strasburgu ma wiele wymiarów. Jednym z nich jest promowanie wiedzy na temat wszelkich procesów oraz zmian zachodzących w dynamicznie rozwijającej się strukturze, którą niewątpliwie jest Unia Europejska” – dodaje poseł.

<< Wstecz