Wymiana zdań z nowym komisarzem odpowiedzialnym za europejski budżet

Wymiana zdań z nowym komisarzem odpowiedzialnym za europejski budżet

Wczoraj wieczorem w Parlamencie Europejskim odbyła się wymiana opinii z komisarzem Güntherem Öttingerem, który po odejściu Kristaliny Georgievy od początku roku jest odpowiedzialny w Komisji Europejskiej za budżet i zasoby ludzkie. Jan Olbrycht zadawał pytania z ramienia Grupy EPL, w których odniósł się do wieloletniego budżetu Unii.

 

„Kiedy według Pana Komisarza należy rozpocząć negocjacje w sprawie następnych ram finansowych i kiedy planuje je Pan zakończyć? W jaki sposób widzi Pan rolę Parlamentu Europejskiego w tych negocjacjach, tak żeby nie były to tylko działania ad hoc, ale regularne, systematyczne działania przygotowujące następny wieloletni budżet Unii?” – pytał Jan Olbrycht.

 

W swoich odpowiedziach komisarz Öttinger podkreślił, że widzi Parlament jako równouprawnionego i w pełni działającego prawodawcę, i zapewnił posłów o gotowości współpracy. Zaznaczył, że obecne wieloletnie ramy finansowe (WRF) przewidziane są do końca 2020 roku i choć pojawiają się postulaty skrócenia tego okresu ze względu na możliwy Brexit w 2019 roku, odnosi się do nich w sposób otwarty, ale sceptyczny, ze względu na ryzyko, jakie wiązałoby się ze skróceniem obecnych WRF. Zasygnalizował również potrzebę rozmowy na temat długości wieloletniego budżetu. W swoich dalszych odpowiedziach komisarz przekonywał, że znajdujemy się w odpowiednim momencie do wypracowania nowych zasobów własnych Unii, i że szansy tej nie należy zmarnować. Zapewnił także kilkakrotnie o potrzebie kontynuacji polityki spójności w następnej perspektywie finansowej.

 

Nagranie ze wspólnego posiedzenia komisji budżetowej, komisji kontroli budżetowej oraz komisji prawnej, podczas którego odbyła się wymiana opinii z komisarzem Öttingerem.

<< Wstecz