Reakcja Parlamentu na propozycję rewizji WRF

Reakcja Parlamentu na propozycję rewizji WRF

„Parlament Europejski zmierza do konstruktywnego porozumienia w sprawie rewizji wieloletniego budżetu Unii. Przyjmujemy z zadowoleniem propozycję Komisji Europejskiej w tej sprawie, choć żałujemy, że nie odzwierciedla ona do końca postulatów Parlamentu. Jest dla nas jednak solidną bazą wyjściową dla negocjacji.” – uważa Jan Olbrycht, sprawozdawca PE ds. wieloletnich ram finansowych (WRF).

 

Podczas ostatniego posiedzenia komisji budżetowej posłowie dyskutowali o rezolucji Parlamentu Europejskiego, która jest odpowiedzią na pakiet propozycji Komisji Europejskiej dotyczący rewizji WRF. Parlament odnosi się w niej wstępnie pozytywnie do zaproponowanego zwiększenia budżetu na programy Horyzont 2020, COSME, Erasmus czy Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, oraz w szczególności do zwiększenia elastyczności unijnego budżetu. Wskazuje także na pilną potrzebę rozwiązania powracającego problemu dostępnego poziomu środków na płatności.

 

Rezolucja autorstwa Jana Olbrychta w sprawie rewizji WRF przyjęta zostanie podczas sesji plenarnej rozpoczynającej się 24 października.

 

Propozycja Komisji Europejskiej

<< Wstecz