22-25.10.2018 – Dziesiąta sesja plenarna w Strasbourgu

22-25.10.2018 – Dziesiąta sesja plenarna w Strasbourgu

Wraz z nadejściem nowego tygodnia rozpoczyna się dziesiąta

sesja plenarna w Strasbourgu. Jednym z głównych zagadnień na poniedziałkowym plenum będzie ekologia. Eurodeputowani zgromadzą się na sali plenarnej aby debatować m.in. o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ograniczeniu wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych oraz promowaniu ekologicznego transportu. We wtorek na salę plenarna powróci natomiast tzw. „sprawa Facebooka”, czyli kwestia wykorzystywania danych użytkowników przez Cambridge Analityca a ochrona danych. W ramach dialogu z głowami państw na temat przyszłości Europy odbędzie się debata z prezydentem Rumunii Klausem Iohanissem. Także we wtorek w ramach debaty na plenum pojawią się także sprawa budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 oraz sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016. Dzień później Parlament będzie miał okazję zapoznać się z prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2017 r, podczas której obecny będzie przewodniczący trybunału Klaus-Heiner Lehne. Ostatniego dnia sesji eurodeputowani zagłosują nad tekstami, dla których debata została zamknięta oraz zapoznają się ze sprawozdaniami nt. uruchomienia infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej oraz aspektów handlowych wykorzystania możliwości płynących z globalizacji.

<< Wstecz