10-13 GRUDZIEŃ – ostatnia w tym roku sesja plenarna w Strasburgu.

10-13 GRUDZIEŃ – ostatnia w tym roku sesja plenarna w Strasburgu.

Od dzisiejszego poniedziałku (10.12) do czwartku (13.12),  odbywa się ostatnia w tym roku kalendarzowym sesja plenarna.

Po wznowieniu obrad, europosłowie wysłuchają sprawozdań na temat ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE). Kolejnymi zaplanowanymi do omówienia kwestiami   ochrona pracowników, kwestie żywieniowe oraz zagadnienia związane ze strefą Schengen w Bułgarii i Rumunii. Kończące dzień jednominutowe wystąpienia posłów poprzedzone zostaną krótkimi prezentacjami o wojskowej mobilności, przyszłości edukacji w aspekcie ery cyfryzacji i programie na rzecz kultury.Wtorkowa część sesji rozpocznie się przygotowaniem do grudniowego posiedzenia Rady Europejskiej, czyli prezentacją oświadczeń Rady i Komisji. Tuż po nim nastąpią głosowania dot. m.in kwestii wspólnego systemu podatkowego, wiz humanitarnych oraz uzupełnienia prawodawstwa w związku z występującą ze struktur unijnych Wielką Brytanią oraz ustanowienia Europejskiego Urzędu ds.Pracy.

Następnie Parlament zajmie się na tematem europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Przedmiotem dalszych obrad będą sprawozdania dotyczące praw człowieka i demokracji, oraz procesu wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą. Istotnym punktem agendy grudniowej sesji jest także debata poświęcona umowie o partnerstwie z Japonią. Na koniec dnia przeprowadzona zostanie kolejna debata, tym razem w odniesieniu do programu „Horyzont Europa”. Środowe obrady zainicjuje  debata priorytetowa dedykowana oświadczeniom Rady i Komisji dot. wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. Kolejnym punktem porządku obraz jest debata nad przyszłością Europy z gościnnym udziałem prezydenta Cypru Nikosem Anastasiadisem. Tego dnia odbędzie się także oficjalne wręczenie Nagrody im. Sacharowa. Jej tegorocznym laureatem został Oleg Sencov, ukraiński reżyser, aktywista, będący niesprawiedliwie skazanym za sprzeciw wobec rosyjskiej aneksji Krymu.Dalsza część sesji minie pod znakiem wspólnej debaty na temat podatku od usług cyfrowych. Dzień zakończony zostanie przedstawieniem sprawozdań dotyczących procedury przyśpieszonego rozstrzygania sporów handlowych, działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017r. oraz Prac Komisji Petycji w roku 2017. Z kolei 13. grudnia, czyli ostatniego w tym roku kalendarzowym dnia obrad sesji plenarnej otwarty zostanie debatą nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa. Projekty związane z powyższą tematyką zostaną następnie poddane głosowaniu. Zamknięcie sesji nastąpi po interpelacjach dotyczących kwestii pierwszorzędnych.

LOW building week 05 2016 in Strasbourg

Transmisja obrad sesji plenarnej w Strasbourgu, jak i wszelkie dokumenty podlegające obradom oraz zmiany w agendzie, są każdorazowo dostępne na oficjalnej stronie Parlamentu Europejskiego z zakładce „Posiedzenia plenarne”: http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html.

<< Wstecz